Juoda Balta ("Black White" / "Черное Белое")Krikščioniško Repo grupė / Christian Rap group / Группа Христианского Рэпа

 

“Juoda Balta” atstovauja krikščioniškai muzikai.

“Juoda Balta” kuria krikščionišką kultūrą.
“Juoda Balta” tikslas – pasidalinti savo Tikėjimo patirtimi, prikelti, pažadinti tikinčio ir netikinčio žmogaus dvasią ir sielą.

“Juoda Balta” represents Christian music.
“Juoda Balta” is building a Christian culture.
The purpose of “Juoda Balta” is to share our faith experiences, to resurrect, to awaken the spirit and soul of the believer and non-believer.

“Juoda Balta” представляет Христианскую музыку.
“Juoda Balta” строит Христианскую культуру.
Цель “Juoda Balta” состоит в том, чтобы делиться своим опытом Веры, воскрешать, пробуждать дух и душу верующего и неверующего.

Nariai / Members / Члены: Fr. Casimir (kunigas Kastytis Šulčius) ir Shimkus (Edgaras Šimkus); DĖMESIO - Naujas grupės Narys / ATTENTION - New Group Member / ВНИМАНИЕ - новый член группы (!!!) - Viktoras Jermolovas - nuo 10.11.2018 - SIELOS 2018 Jonavoje (XVII Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis)
Draugai / Friends / Друзья: Dj Alko (Motiejus Čaplikas), Maxi J (Arminas Boguševičius), Rokas Vainilavičius 

 

Grupės susikūrimo istorija / History of the formation of the group / История формирования группы

Fr. Casimir (kun. Kastytis) gimė ir augo Kaune, Kalniečių rajone. Repo muzika pradėjo domėtis 11 – oje klasėje, 1994 m., pradėjęs lankytis sekmadienio šokiuose „NSO Dance Floor“ Kauno "Treste". Po vienos tokios Rave'o, Hard Core'o ir Hip Hop'o "diskotekos" - kartu su kitais dalyviais - pateko į "muzikos stiliaus karų" realijas ... Priešininkai buvo taip vadinami "forsai" (pop muzikos mėgėjai). 1996 metų rugpjūčio paskutinį savaitgalį, Varniuose - susipažinus su viena mergina (Julia) iš Maskvos, buvo perspėtas: "Jeigu atvažiuosi į svečius - į Maskvą - tik ne dėvėk reperio rūbų. Neseniai buvo nužudyti aštuoni reperiai."
Klausėsi „Utra Rap“ laidų per radijo stotį Ultra Vires, kurią vesdavo Dj Janas, taip pat - „Watch Out“ per radijo stotį "Tau". Buvo tapęs „Ultra Rap Club“ nariu. Važinėjo į repo renginius Lietuvoje. Klausėsi SEL, POMPA, ŽAS, UZI ir pan. Jis teigia, kad LUKO „Nekaltas kraujas“ (1995) yra pirmasis krikščioniško repo albumas Lietuvoje.
Pirmą tekstą sukūrė 1997 m., o dainuoti krikščionišką repą pradėjo 1998 m., jau įstojęs į Kauno kunigų seminariją. Tai daro iki šiol - dažniausiai su “Juoda Balta” arba vienas.
Shimkus (Edgaras Šimkus) gimė ir augo Jonavoje. Būdamas antroje klasėje pradėjo rašyti eiles. Keletas jų buvo išspausdinta laikraštyje „NAUJIENOS“ ir Jonavos Švento Jokūbo parapijos laikraštyje „Varpų skambesys“. Septynis metus mokėsi ir baigė Jonavos meno mokyklą. Tris iš jų aktyviai dalyvavo mokinių tarybos veikloje. Ten susipažino su MTV (Mantvydu) ir sukūrė repo grupę “NENARDYK”. Edgaras repo muziką atlieka nuo 2001 m.
Kun. Kastytis ir Edgaras pirmą kartą susitiko Jonavoje viename renginyje apie 2003 m., kur ir išgirdo vienas kito atliekamą repą. 2004 m. sukūrė pirmą bendrą kūrinį, pavadinimu „Juoda Balta“ ir nuo tų metų dainuoja kartu. Grupei vardas „Juoda Balta“ buvo suteiktas tik 2008 m., kai jie debiutavo VII – ajame Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalyje SIELOS 2008 Panevėžyje. Grupė yra koncertavusi visur, kur kviečia, pradedant bažnyčiomis ir baigiant naktiniais klubais.

 

History of the formation of the group

Fr. Casimir (Father Kastytis Sulcius) was born and raised in Kaunas City, Kalniečių district. He became interested in rap music in the 11th grade in 1994 and started attending Sunday dances at the "NSO Dance Floor" in Kaunas' "Trestas". After one such Rave, Hard Core, and Hip Hop "disco" - along with other cast - entered the realities of "music style wars" ... Opponents were so-called "forses" (pop music lovers). On the last weekend of August 1996, in Varniai - after meeting a girl (Julia) from Moscow - she was warned: "If you come to Moscow - just don't wear rapper clothes. Eight rappers have recently been killed." Listened to "Utra Rap" on radio station "Ultra Vires", hosted by DJ Janas (Kaunas), and on "Watch Out" on radio station "Tau" (Kaunas). Became a member of "Ultra Rap Club". He went to rap events in Lithuania. Listened to SEL, POMPA, ZAS, UZI and so on. He states that the first Christian rap album in Lithuania is LUKAS' "Innocent Blood" (1995).
Fr. Casimir first wrote the lyrics in 1997 and started singing Christian rap in 1998 after joining the Kaunas' Priest Seminary. It does so far mostly with “Juoda Balta” or alone.

История формирования группы

Fr. Casimir (отец Каститис Шульчус) родился и вырос в Каунасе, в районе Калнечай . Он увлекся рэп-музыкой в ​​11 классе в 1994 году и начал посещать воскресную дискотеку "NSO Dance Floor" в Каунаском "Trestas". После одной такой Rave, Hard Core и хип-хоп "дискотеки" - вместе с другими участниками - попал в реалии "войн музыкального стиля" ... Оппоненты были так называемые "форсы" (любители поп-музыки). В последние выходные августа 1996 года в городке Варняй - после встречи с девушкой (Юлией) из Москвы - Юля предупредила: «Если ты приедешь в Москву - только не носи рэперскую одежду. Восемь рэпперов недавно были убиты». Fr. Casimir слушал такие передачи как "Utra Rap", которую вел DJ Janas на радио станции "Ultra Vires" и "Watch Out" на радио станции "Tau". Стал членом "Ultra Rap Club". Ездил на рэп-мероприятия в Литве. Слушал такие группы как "SEL", "POMPA", "ZAS", "UZI" и так далее. Он заявляет, что первый альбом христианского рэпа в Литве - это «Невинная Кровь» (1995) от исполнителя LUKAS.
Впервые он написал текст в 1997 году. Христианский рэп начал читать в 1998 году после вступления в Каунасскую духовную семинарию. И до сих пор читает Рэп в основном с группой “Juoda Balta” или один.

 Copyright 2010, JuodaBalta